Văn Hóa Đông Nam Land

Đông Nam Land là nơi tập trung những con người ưu tú và có tư tưởng và hành động kỷ luật, có tài năng và bản lĩnh, có lòng yêu nước và tự hòa dân tộc, hướng thiện và có tinh thần làm việc hết mình, quyết liệt vì những mục tiêu tốt đẹp.

Nhân sự của Đông Nam Land luôn chủ động, nỗ lực học hỏi, phấn đấu không ngừng để hoàn thiện bản thân, làm kim chỉ nam để điều chỉnh mọi hành vi của mình.

Doanh nghiệp luôn không ngừng sáng tạo để hướng tới mục tiêu “Kết Nối Ước Mơ – Dựng Xây Tổ Ấm” trên nền tảng “Nhân tố kiệt suất – Sản phẩm kiệt suất – Cuộc sống kiệt suất”. Và vương tới thương hiệu Đông Nam Land sẽ là sự lựa chọn của các khách hàng có nhu cầu về tìm chọn nơi an cư lạc nghiệp từ tất cả khu vực.

Trên tinh thần thượng tôn sự chính trực và sự chuyên nghiệp thể hiện qua các giá trị cốt lõi ” TÍN – TÂM – TRÍ – NHÂN”. Văn hóa làm việc, trên tinh thần uy tín, tận tâm, hiệu quả và tuân thủ kỷ luật, tạo nên động lực tổng hợp đưa Đông Nam Land phát triển vượt bậc trong mọi lĩnh vực tham gia.

Để truyền thông kịp thời mọi thông tin của doanh nghiệp cũng như các hoạt động phong trào diễn ra trên toàn quốc, nội san “Ngôi nhà Đông Nam” đã được ra đời là không gian chung cho cán bộ nhân viên giao lưu, tìm hiểu và thêm tự hào về lịch sử của Tập đoàn.

Tại Đông Nam Land, mỗi thành viên đều khẳng định và coi nơi đây là gia đình thứ 2, nơi nhân viên gắn bó và dành phần lớn thời gian hàng ngày để sống và làm việc. Ở bất cứ vai trò và vị trí nào, chúng tôi luôn tự hào là Người Đông Nam Land.