Toàn cảnh tiến độ căn hộ Phú Đông Premier

Cập nhập tiến độ Phú Đông Premier tháng 01/2020
Tiến độ thi công Block A – Block B:

Đang thi công tường tầng 35.
Lót gạch tầng 20.
Thi công trần thạch cao tầng 120.
Lắp cửa tấng 15.
Thi công lan can tầng 33.
Thi công ốp tường nhà vệ sinh tới tầng 30.

Xem chi tiết thông tin dự án Phú Đông Premier