Tin Video

Căn hộ Phú Đông Premier thực tế tại công trường đang thi công tháng 11/2019

Cập nhập tiến độ dự án Phú Đông Premier Tuần 1 tháng 11/2019.

Phim Tiến độ căn hộ Phú Đông Premier đầu tháng 8/2019

Cập nhật tiến độ dự án Phú Đông Premier Tuần 1 tháng 08/2019.