Tiến Độ Phú Đông Premier

Cập nhật  tiến độ dự án căn hộ Phú Đông Premier  Dĩ An của Chủ đầu tư Phú Đông Group. Thông tin cần thiết. Liên hệ 090.807.6979

Nhận mua bán ký gửi, thiết kế nội thất  căn hộ Phú Đông Premier  . Anh / Chị có nhu cầu và mua, bán. LIÊN HỆ HOTLINE 090.807,6979

Tiến độ căn hộ Phú Đông Premier tháng 01/2020

Cập nhập tiến độ thi công Phú Đông Premier tháng 01/2020

Tiến độ căn hộ Phú Đông Premier tháng 12/2019

Cập nhập tiến độ thi công Phú Đông Premier Tuần 3 tháng 12/2019:

Phim tiến độ căn hộ Phú Đông Premier tháng 12/2019

Cập nhập tiến độ thi công Phú Đông Premier tháng 12/2019. Đ...

Hình ảnh Tiến độ căn hộ Phú Đông Premier tuần 1 tháng 10/2019

Tiến độ dự án Phú Đông Premier Tuần 1 tháng 10/2019

Tiến độ căn hộ Phú Đông Premier tháng 9/2019

Cập nhật tiến độ căn hộ Phú Đông Premier Tuần 3 tháng 09/2019.

Phim Tiến độ căn hộ Phú Đông Premier tháng 9/2019

Cập nhật tiến độ dự án Phú Đông Premier Tuần 1 tháng 09/2019: + Đ...

Căn hộ thực tế Phú Đông Premier tháng 8/2019

Căn hộ Phú Đông Premier hoàn thiện tháng 08/2019. Dự kiến ...

Tiến độ căn hộ Phú Đông Premier tháng 8/2019

Cập nhật tiến độ căn hộ Phú Đông Premier hoàn thiện ...

Phim Tiến độ căn hộ Phú Đông Premier đầu tháng 8/2019

Cập nhật tiến độ dự án Phú Đông Premier Tuần 1 tháng 08/2019.

Tiến độ căn hộ Phú Đông Premier tháng 7/2019

Cập nhật tiến độ dự án Phú Đông Premier Tuần 1 tháng 07/2019. 

Tiến độ dự án Phú Đông Premier tháng 06/2019

Tiến độ thi công dự án Phú Đông Premier Tuần 4 tháng 06/2019

Tiến độ Dự án Phú Đông Premier tháng 5/2019

Tiến độ dự án Căn hộ Phú Đông Premier chuẩn 05 sao duy nhất tại khu vực Đông Bắc TP....