Tiến độ căn hộ Phú Đông Premier tháng 01/2020

Cập nhập tiến độ thi công Phú Đông Premier tháng 01/2020

  • Tiến độ thi công Block A – Block B:
  • Đang thi công tường tầng 35.
  • Lót gạch tầng 17.
  • Thi công trần thạch cao tầng 17.
  • Lắp cửa tấng 12.
  • Thi công lan can tầng 29.

Thi công ốp tường nhà vệ sinh tới tầng 27.
Website thông tin dự án Phú Đông Premier
Website Tiến độ dự án Phú Đông Premier
Youtube Channel Căn hộ Phú Đông Premier