Đội ngũ nhân sự

Đông Nam Land

  • Hoạt động trong lĩnh vực: Phân phối bất động sản, Cho thuê bất động sản, tư vấn phát triển và kinh doanh bất động sản…
  • Đội ngũ nhân sự và Cộng tác viên hơn 200 người.
  • Đối tác chiến lược Phú Đông Group, Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt…

Đông Nam Land sẽ tiếp tục khẳng định năng lực và tạo động lực cho những bước tăng trưởng bùng nổ trong tương lai trên các lĩnh vực mà chúng tôi đang theo đuổi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của cộng đồng doanh nghiệp Việt trong quá trình hội nhập và phát triển.