Tin Pháp Luật

Giá nhà đất ở thành phố Hồ Chí Minh 2020 được xây dựng ra sao?

Vừa qua, Uỷ ban nhân Dân TP.HCM đã xét duyệt dự án xây dựng Bảng giá các ...