Phú Đông Luxury Resort

Tiến Thành, Phan Thiết, Bình Thuận